Skip to content
To WdKA graduates platform
Marcel de
Jong

B.U.R.R.O.

Hallo wij zijn BURRO. Om je onderwijs mee te smeren!
Een Non-profit Onderwijs Reclameburo, voor alle lerenden die niet of niet meer mogen spelen!
Wij hebben in de breedte van het kunsteducatieve veld een concept buiten de gebaande kaders ontwikkeld om het spel terug te brengen in educatie.

Stimuleren van intrinsieke motivatie is ons doel
Spelen is ons middel
De lerende staat altijd centraal

spelen = leren | leren = spelen
En kunst is een bijzondere vorm van spel 
Kortom: Wij brengen het spelen terug in het onderwijs!

B.U.R.R.O.
Beweeglijk = flexibel | locatie onafhankelijk
Urgent = noodzakelijk | impact
Ruimte nemend = brutaal | met lef
Ruimte gevend  = oplossend | samen
Onderwijskunstenaars = creatief | effectief

BURRO = boter en BURRO speelt
BURRO legt indrukken vast door afdrukken te maken van en indruk op locatie

BURRO breekt af & BURRO bouwt op.

Spelen is essentieël voor iedereen die zich wil leren ontwikkelen. Spel staat namelijk niet buiten ons, spel is intrinsiek. Het onderwijs richt zich echter vooral op externe kennis die niet zoveel zegt over HOE dat functioneert voor de lerende zelf

Helaas wordt spelen, en daarmee intrinsieke motivatie, al op jonge leeftijd uit ons onderwijs weggecijferd. Voor BURRO is het noodzaak om deze twee elementen weer te verenigen. 

De maatschappij en het onderwijssysteem hebben spelen nodig, maar zijn hier niet op ingericht. Het is een systeem met vaste normen en kaders en (onderwijs)vakjes waar iedereen in moet passen. Maar one size fits not iedereen! 

BURRO is non profit en werkt voor niemand. Wij zijn de kritische noot die zich niet door het systeem in een vast hokje laat duwen. BURRO past het systeem zelf aan! 

BURRO opereert in het spanningsveld tussen het systeem en de lerende. Wat heeft de lerende nodig? & Wat kan het systeem bieden om tegemoet te komen aan wat de lerende nodig heeft.

BURRO draait daarom geen productie maar levert maatwerk. 
Met een methode waarin de lerende altijd centraal staat en een eigen werkwijze. Sommeren & dwalen met veel ruimte voor toeval. De wereld ontmoeten en ermee in gesprek.
We gooien onszelf bewust in het diepe, in de praktijk het spelen direct toepassen en erop reflecteren. Doen-denken zoals het bedoeld is, vanuit intrinsieke motivatie!
Een werkwijze die altijd zorgt voor uitkomsten en ruimte, hoeveel kaders er ook zijn!

Van extrinsiek moeten naar intrinsiek willen.
Je moet er alleen op gewezen worden!

Voor meer info: 
BURRO sommeert je om rustig de site te bekijken. 
(op minimaal ipad formaat scherm)
https://www.buroburro.nl/Home/

Betreed het BURRO speelveld en ONTmoet. 
Wijnhaven 2e verdieping: Laat ons weten wie jij zou willen s(om)meren!

Ontmoetingen & gesprekken door dwaling en sommeren 🙂

Ontmoetingen & gesprekken door dwaling en sommeren 🙂
Ontmoetingen & gesprekken door dwaling en sommeren 🙂

Het onderwijs moet nodig gesmeerd worden:

Find me here: