Skip to content
To WdKA graduates platform
Anne Karin
ten Bosch
You can find me here: Contact@urban-scenography.nl

Wat doet een scenograaf in de stad?

Stadspark West in Rotterdam is een fictief park dat er echt ligt. Door dit gebied als park op de kaart van Rotterdam te zetten, laten we als ontwerpteam en betrokkenen uit het gebied aan politiek en beleidsmakers zien wat de betekenis en waarde van dit gebied is voor alle menselijke en niet-menselijke bewoners en bezoekers en wat de potentie is van dit gebied voor de klimaatadaptatie en -mitigatie. Als scenograaf zie ik juist de vluchtige gebeurtenissen, hoor ik de verhalen en leer ik door al die, soms schurende ‘scènes’, de waarde en betekenis kennen. Die maken we nu samen zichtbaar; we ‘stagen’ Stadspark West. Zo kunnen ook anderen zich er een voorstelling van maken en doen we meteen een voorstel om samen te werken in stadsontwikkeling. Ik pleit ervoor om als ontwerper allereerst te luisteren en tijd te nemen om het gebied zelf te ervaren en mee te doen, om terughoudend te durven zijn door niet-niet te ontwerpen en samen te werken met de al bestaande communities én de natuur. Zij zijn de experts in dit gebied.