Skip to content
To WdKA graduates platform
Elsa
Veldhuijsen

Nieuwe Nederlandse Schrift

Project details

Year
2024
Programme
Bachelor – Graphic Design
Practices
Honours Programme
Minor
Visual Culture

Het Nieuwe Nederlandse schrift is een speculatief communicatiemiddel dat het Latijns schrift (waar de Nederlandse taal gebruik van maakt) vervangt. Het Nieuw Nederlands is een fonemisch schrift, dat wil zeggen dat men de woorden uitspreekt hoe het gelezen wordt, en het wordt geschreven hoe het wordt uitgesproken. Hierdoor bestaat het Nieuw Nederlands uit aanzienlijk meer tekens dan het Latijns alfabet, dat slechts uit 26 letters bestaat.

Het concept van het Nieuwe Nederlandse schrift is gebaseerd op het Hangul (het Koreaanse schrift), waar de vorm van de medeklinkers ook gebaseerd zijn op de stand van de mond. Hierdoor kan de gebruiker aan het schrift aflezen hoe een woord uitgesproken moet worden. Ook is het Nieuw Nederlands een schrift dat uit lettergrepen bestaat, zo worden de klanken van een lettergreep samen in een vierkant geschreven.

Het Nieuwe Nederlandse schrift wordt van links naar rechts en van boven naar beneden gelezen en gebruikt de bestaande leestekens van het Latijns schrift.